Jim Cramer Stocks

27th November 2022 (Data is delayed in normal mkt. hours)

Symbol Price 52w High 52w Low Volume(x)
(today)
P Above 50d,200d
(SMA)
P Above 10d,20d,30d
(SMA)
SMA 50 SMA 200 Date
SBUX 99.55 114.4 67.22 0.15 yes Yes 89.79 84.33 2022-Nov-23
DIS 99.24 160.32 86.28 0.2 No No 98.94 112.65 2022-Nov-18
DASH 55.45 189 41.37 0.09 No No 51.65 73.41 2022-Nov-15
LTH 12.775 23.17 8.75 0.14 No Yes 10.72 13.28 2022-Nov-11
META 111.25 352.71 88.09 0.11 No No 122.69 171.16 2022-Oct-27
AMD 75.2 164.46 54.57 0.2 No Yes 65.48 88.93 2022-Oct-06
TELL 2.625 6.54 1.54 0.15 No No 2.74 3.78 2022-Sep-16
WSM 122.48 205.05 100.32 0.14 No No 123.78 135.59 2022-Aug-25
JWN 21.915 29.05 16.14 0.38 No Yes 19.59 22.72 2022-Aug-24
PANW 172.91 213.63 140.07 0.11 No Yes 164.11 438.6 2022-Aug-23
BBBY 3.275 30.06 3.04 0.2 No No 5.04 10.49 2022-Aug-18
AMAT 106.16 165.82 70.95 0.18 No No 89.85 105.74 2022-Aug-18
BROS 35.74 66 20.05 0.14 No No 33.62 40.51 2022-Aug-11
F 14.085 25.05 10.4 0.14 No Yes 12.9 14.23 2022-Jul-29
NOW 407.5 679.62 337 0.1 No Yes 388.94 466.07 2022-Jul-28
SNAP 10.205 54.89 7.33 0.13 No No 10.33 19.07 2022-Jul-21
STZ 257.37 258.91 205.52 0.16 No Yes 237.37 238.81 2022-Jul-21
IBM 148.54 150.46 109.15 0.17 No Yes 131.48 132.24 2022-Jul-20
AAPL 147.9 181.88 128.65 0.23 No No 146.53 154.64 2022-Jul-19
GM 40.345 67.06 30.26 0.17 No Yes 36.83 38.47 2022-Jul-14
RH 277.28 658.51 207.37 0.17 No No 256.47 293.9 2022-Jun-29
LLY 364.75 368.77 229.54 0.16 yes No 339.96 308.36 2022-Jun-07
LULU 360.23 468.77 251.51 0.21 yes Yes 319.22 316.84 2022-Jun-02
XOM 113.68 114.64 55.75 0.19 yes Yes 103.08 92.2 2022-Jun-02
HAL 36.54 43.99 20.66 0.16 No No 32.51 33.53 2022-Jun-01
NVDA 163.48 333.85 108.13 0.2 No Yes 134.99 179.14 2022-May-26
SWKS 93.48 160.87 75.66 0.26 No No 89.31 106.97 2022-May-04
ABNB 97.71 191.73 86.71 0.18 No No 107.41 124.53 2022-May-04
CTRA 27.69 35.25 17.19 0.16 No No 28.5 28.54 2022-May-03
NXPI 173.52 235.69 132.08 0.11 No Yes 155.02 170.45 2022-May-02
TDOC 27.785 119.98 23.08 0.24 No No 27.48 41.57 2022-Apr-29
FB 196.64 384.33 169 0.75 No No 189.4 269.61 2022-Apr-28
NFLX 284.54 676.41 162.71 0.19 yes No 261.11 257.93 2022-Apr-27
CMG 1518.47 1776.67 1196.28 0.11 yes No 1517.48 1483.86 2022-Apr-27

Top Jim Cramer Tweets

Symbol Comment Date Influencer